Croatian Czech English French German Hungarian Italian Macedonian Slovenian Spanish

Naša djeca


Kako spriječiti pojavu karijesa?Karijes je najraširenija bolest čuvječanstva, a kako ga uzrokuje više čimbenika kao što su nedovoljna higijena, prehrana zasićena ugljihohidratima i dr. prevencija je otežana. Najpoznatija preventiva je fluoridacija, čime zubi postaju otporniji na karijes, te se početne karijesne lezije mogu reminelarizirati.